สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สำหรับเจ้าของกิจการ

อนุมัติง่าย ดอกถูก รับเงินไว ไม่เชคเครดิตบูโร

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

โปรดเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติ

เตรียมหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกิจการที่กำลังดำเนินการ พร้อมทั้งสถานที่ตั้ง

  • สำเนาบัตรประชาขน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า / บริษัท / หจก.
  • แผนที่ หรือโลเคชั่นสถานประกอบการ
  • ภาพถ่ายภายนอกและภายใน หน้าร้านหรือกิจการของท่าน
  • ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ และวงเงินที่ต้องการ

เตรียมข้อมูลส่งทางไลน์ได้เลยครับ

: @187uboce